Partijfocus

In onderstaande tabel ziet u in de bovenste regel hoe veel procent van de moties door die partij zijn ingediend. In de kolommen daaronder staat per partij hoe diens ingediende moties zijn verdeeld over de beleidsagenda's.

N.b. Omdat moties door meerdere partijen tezamen kunnen worden ingediend, en moties vaak onder meerdere beleidsagenda's vallen, kunnen de percentages tezamen meer dan 100% zijn.

Legenda

Verhouding aantal moties van partij
MeestMinst
Boven: percentage (mede) ingediende moties; per kolom: verdeling daarvan over beleidsagenda's50PLUSBBBBIJ1CDACUD66DenHaanDENKFvDGLJA21OmtzigtPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD
4%%%18%13%18%%1%1%21%%%21%8%13%7%25%%13%
Bestuur5%0%0%3%3%4%0%7%7%3%0%0%3%3%3%4%3%0%3%
Cultuur en recreatie1%0%0%2%2%3%0%0%1%3%0%0%3%1%1%1%2%0%2%
Economie7%0%0%11%11%9%0%4%6%10%0%0%10%15%10%7%10%0%12%
Financiën35%0%0%32%34%32%0%41%34%29%0%0%32%27%32%35%28%0%30%
Huisvesting3%0%0%2%1%1%0%3%0%2%0%0%3%0%2%1%3%0%3%
Internationaal7%0%0%12%13%12%0%7%13%12%0%0%9%11%12%14%11%0%10%
Landbouw1%0%0%4%3%2%0%0%0%3%0%0%2%18%4%7%4%0%4%
Migratie en integratie1%0%0%1%4%3%0%3%7%4%0%0%2%1%3%2%3%0%1%
Natuur en milieu8%0%0%11%12%12%0%0%7%15%0%0%11%30%9%8%12%0%11%
Onderwijs en wetenschap2%0%0%9%7%11%0%5%1%10%0%0%11%4%6%10%11%0%8%
Openbare orde en veiligheid5%0%0%6%5%6%0%12%6%4%0%0%5%2%6%8%6%0%6%
Recht2%0%0%5%6%6%0%15%7%6%0%0%5%2%5%6%7%0%4%
Ruimte en infrastructuur1%0%0%2%2%2%0%0%0%2%0%0%2%5%2%2%2%0%3%
Sociale zekerheid12%0%0%3%3%4%0%6%3%3%0%0%4%1%3%2%5%0%3%
Verkeer3%0%0%6%6%5%0%0%2%6%0%0%4%7%6%3%5%0%7%
Werk5%0%0%2%1%2%0%1%0%3%0%0%3%0%1%1%3%0%2%
Zorg en gezondheid17%0%0%14%12%11%0%12%21%13%0%0%14%8%17%12%14%0%14%
50PLUSBBBBIJ1CDACUD66DenHaanDENKFvDGLJA21OmtzigtPvdAPvdDPVVSGPSPVoltVVD